DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN VĂN HÓA, THỂ THAO TẠI KHÔNG GIAN PHỐ ĐI BỘ NĂM 202018/11/2019

STT NỘI DUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỊA ĐIỂM ĐƠN VỊ TỔ CHỨC GHI CHÚ Sự kiện thường xuyên hàng tuần   Biểu diễn các chương trình nghệ thuật dân gian truyền thống, đương đại, xiếc, chơi cờ,…   1.   Rạp Công Nhân, Tràng Tiền 2.   Khu vực nhà Bát Giác, Tượng đài Lý Thái […]