Hà Nội chưa đẹpQuận Thanh Xuân: Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.30/09/2022

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, UBND quận Thanh Xuân giao phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì, đôn đốc, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo có liên quan về thực hiện công tác quản lý văn hóa, dịch vụ karaoke của Thành phố và Quận, đảm bảo yêu cầu đề ra.