Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
328/BC-SVHTT20191203kết quả công tác văn hóa và thể thao Hà Nội tháng 11/2019
287/BC-SVHTT20191104Kết quả công tác văn hóa và thể thao Hà Nội tháng 10/2019
228/BC-SVHTT20190911kết quả công tác Văn hóa và Thể thao tháng 8….
193/BC-SVHTT20190731kết quả công tác văn hóa và thể thao tháng 7…
138/BC-SVHTT20190605kết quả công tác Văn hóa và Thể thao tháng 5,phương hướng,nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
115/BC-SVHTT20190507kết quả công tác Văn hóa và Thể thao tháng 4…
83/BC-SVHTT20190403thông tin Báo chí công tác tổ chức và quản lý lễ hội…
73/BC-SVHTT20190322kết quả công tác văn hóa và thể thao Quý I,phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2019
47/BC-SVHTT20190221kết quả công tác văn hóa và thể thao tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3/2019
31/BC-SVHTT20190125Kết quả công tác văn hóa và thể thao tháng 01/2019
1994/QÐ-BVHTTDL20190614Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2112/QÐ-BVHTTDL20190614Công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III
606/VBHN-BVHTTDL20190221Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
608/VBHN-BVHTTDL20190221Về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”về văn học, nghệ thuật
607/VBHN-BVHTTDL20190221Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”