Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
850/QĐ-SVHTT 20230908 Về việc ban hành thể lệ cuộc thi sáng tác lời thơ mới cho các thể cách Hát nói trong Ca trù trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
1842/SVHTT-DTDT 20220613 Tăng cường công tác quản lý bảo vệ, vệ sinh môi trường cảnh quan tại Con đường gốm sứ
240/QĐ-SVHTT 20220414 Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trưởng Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội năm 2022.
Sở VHTT thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố 20210904 Về việc thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố về việc "Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố"
1491/SVH&TT-QLNT 20210608 Hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10
1659/QÐ-BVHTTDL 20210525 Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
517/KH-BVHTTDL 20210222 Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
2278/SVHTT-QLDS 20200827 Công bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thế đã được Hội đồng thẩm định Thành phố Hà Nội xét chọn
Danh sách các cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội đề nghị xét danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ ba – năm 2021 20200716 Danh sách các cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội đề nghị xét danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021
01/NQ-HĐND 20200224 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
328/BC-SVHTT 20191203 kết quả công tác văn hóa và thể thao Hà Nội tháng 11/2019
287/BC-SVHTT 20191104 Kết quả công tác văn hóa và thể thao Hà Nội tháng 10/2019
228/BC-SVHTT 20190911 kết quả công tác Văn hóa và Thể thao tháng 8….
193/BC-SVHTT 20190731 kết quả công tác văn hóa và thể thao tháng 7…
138/BC-SVHTT 20190605 kết quả công tác Văn hóa và Thể thao tháng 5,phương hướng,nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019