Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2278/SVHTT-QLDS20200827Công bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thế đã được Hội đồng thẩm định Thành phố Hà Nội xét chọn
Danh sách các cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội đề nghị xét danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ ba – năm 202120200716Danh sách các cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội đề nghị xét danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021
01/NQ-HĐND20200224 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
328/BC-SVHTT20191203kết quả công tác văn hóa và thể thao Hà Nội tháng 11/2019
287/BC-SVHTT20191104Kết quả công tác văn hóa và thể thao Hà Nội tháng 10/2019
228/BC-SVHTT20190911kết quả công tác Văn hóa và Thể thao tháng 8….
193/BC-SVHTT20190731kết quả công tác văn hóa và thể thao tháng 7…
138/BC-SVHTT20190605kết quả công tác Văn hóa và Thể thao tháng 5,phương hướng,nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
115/BC-SVHTT20190507kết quả công tác Văn hóa và Thể thao tháng 4…
83/BC-SVHTT20190403thông tin Báo chí công tác tổ chức và quản lý lễ hội…
73/BC-SVHTT20190322kết quả công tác văn hóa và thể thao Quý I,phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2019
47/BC-SVHTT20190221kết quả công tác văn hóa và thể thao tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3/2019
31/BC-SVHTT20190125Kết quả công tác văn hóa và thể thao tháng 01/2019
1994/QÐ-BVHTTDL20190614Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2112/QÐ-BVHTTDL20190614Công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III