Di sảnHai Bà Trưng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích văn hóa, lễ hội

UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 11/7/2017 về việc triển khai thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích văn hóa, quản lý lễ hội trên địa bàn. Kế hoạch nhằm khắc phục những tồn […]

UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 11/7/2017 về việc triển khai thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích văn hóa, quản lý lễ hội trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động ngăn chặn và giảm thiểu những vi phạm mới trong công tác quản lý di tích, quản lý lễ hội, đảm bảo quản lý chặt chẽ di tích, phát huy vai trò quan trọng trong hoạt động văn hóa, phát triển du lịch. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường nguồn lực đầu tư kinh phí tu bổ, chống xuống cấp di tích, quản lý các lễ hội văn hóa trên địa bàn. Thông qua đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lễ hội, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thông qua các hoạt động lễ hội khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết trong nhân dân.

Chùa Liên Phái – Di tích lịch sử – văn  hóa giá trị của Hà Nội

Cụ thể, quận sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích, rà soát danh mục các di tích văn hóa trên địa bàn bao gồm cả những di tích văn hóa chưa được xếp hạng, lập hồ sơ quản lý di tích theo quy định. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm kê quản lý hiện vật và hoạt động của di tích, triển khai các dự án đã được phê duyệt nhằm tu bổ tôn tạo chống xuống cấp di tích theo thẩm quyền. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, công tác tổ chức và quản lý lễ hội đảm bảo thời gian phù hợp với quy mô lễ hội, hạn chế sử dụng ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để tổ chức lễ hội; cán bộ đảng viên phải gương, mẫu chấp hành các quy định về quản lý tổ chức lễ hội.

Hội cờ người chùa Vua

 Siết chặt công tác quản lý các hoạt động xung quanh khu vực lễ hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan, lưu hành kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Quận cũng tăng cường công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại không gian lễ hội, xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra tại khu vực lễ hội.

Hoàng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *