Tin ngànhLong Biên triển khai quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn

UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND triển khai thực hiện “Đề án quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận năm 2018.

Thực hiện Đề án “Quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2014-2020, UBND quận Long Biên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án năm 2018 như sau:
Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả phương án sắp xếp biển hiệu, biển chỉ dẫn đã được UBND quận phê duyệt phương án thực hiện trên 26 tuyến đường, phố. Góp phần tạo cảnh quan kiến trúc trên các tuyến đường, tuyến phố, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan trên địa bàn toàn Quận.

Xã hội hóa công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giảm cho ngân sách, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia quản lý, đầu tư; Nâng cao ý thức chấp hành của người dân về trật tự văn minh đô thị thông qua việc tuyên truyền thực hiện luật quảng cáo và các quy định khác của pháp luật.
Để thực hiện kế hoạch, quận sẽ triển khai tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường vào các buổi chiều thứ 5 và thứ 7 hàng tuần; Tuyên truyền chung trong hệ thống chính trị: tuyên truyền trong hội nghị đại biểu nhân dân, ngày hội đoàn kết toàn dân tộc, các hội nghi chuyên đề… Đồng thời, thông báo đến các hộ dân vi phạm về các nội dung vi phạm và các nội dung cần chỉnh trang theo phương án được phê duyệt, tuyên truyền các tiêu chí tiêu chuẩn về biển hiệu, biển chỉ dẫn, biển quảng cáo.
Trong công tác quản lý nhà nước: Thực hiện các nội dung về biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn theo đề án và Luật quảng cáo, Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Đồng thời, tiếp tục thực hiện phương án chỉnh trang 24 tuyến đường được UBND quận phê duyệt. UBND các phường thực hiện xử lý, duy trì chống tái phạm, vi phạm mới đảm bảo theo phương án đã duyệt. UBND các phường tổ chức xử lý các biển hiệu, biển chỉ dẫn không tự chỉnh trang theo phương án đã được UBND quận phê duyệt.
Đối với công tác vệ sinh, môi trường: Triển khai thực hiện hiệu quả phương án thu gom, vận chuyển rác; tập trung các trạm ép rác, đẩy mạnh cơ giới hóa trọng tâm các tuyến đường, phố thực hiện văn minh đô thị. Kiểm tra, giám sát thực hiện vệ sinh môi trường của các phường và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lam Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *