Văn hóa cơ sởNâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

UBND quận Long Biên vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 155/KH-UBND về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn quận năm 2018. Đ/c Đinh thị Thu Hương – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận – chủ trì Hội nghị Theo đó, […]

UBND quận Long Biên vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 155/KH-UBND về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn quận năm 2018.

Đ/c Đinh thị Thu Hương – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận – chủ trì Hội nghị

Theo đó, Quận tập trung nâng cao chất lượng quản lý điều hành và cung ứng dịch vụ công; xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hoạt động có hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn gắn với nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Quận cũng đưa ra 6 nhóm giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện như: Tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại cộng đồng; Công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Cải thiện chất lượng các dịch vụ công ích thiết yếu và Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Long Biên

* Cũng trong ngày, Quận đã triển khai bộ chỉ số CCHC của UBND Quận; các phòng, ban thuộc UBND Quận và UBND phường, đồng thời, hướng dẫn các đơn vị triển khai áp dụng và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Theo đó, việc triển khai bộ chỉ số CCHC của quận song song với thực hiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Thành phố năm 2018 (gọi tắt là chỉ số PAPI) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của quận nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội được đề ra từ đầu năm, thực hiện có hiệu quả chủ đề của Thành phố “Năm nâng cao hiệu, lực hiệu quả của hệ thống chính trị 2018”.
Đông Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *