Thông báo V/v ngừng các hoạt động vui chơi,giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang,Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CV 6825 05 CĐ-UBND

Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 29/12/2012 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và giảm ùn tắc giao thông; quản lý lòng đường, vỉa hè và bán […]