Dán quảng cáo kín toàn bộ diện tích thùng xe chở hàng?

Câu hỏi:

Kính gửi Sở Văn Hoá Hà Nội.
Công ty cổ phần tập đoàn Picenza muốn xin cấp phép quảng cáo kín bề mặt thùng xe tải thì cần thủ tục như thế nào? Rất mong Sở Văn Hoá hướng dẫn thực hiện. Trân trọng cảm ơn.

Được hỏi bởi Phạm Anh Đức
Trả lời:

Căn cứ Luật Quảng Cáo và các văn bản Pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Quảng Cáo;

Phòng Quản lý Văn hóa – Sở Văn hóa trả lời như sau:

– Từ ngày 01/01/2013 Luật Quảng Cáo có hiệu lực, quảng cáo trên phương tiện giao thông không phải thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan quản lý Nhà nước về quảng cáo nhưng phải tuân thủ theo quy định tại Điều 32 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012. Chủ phương tiện quảng cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quảng cáo trên phương tiện giao thông.

  • Người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo và người cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định tại điều 12, 13, 15 Luật Quảng Cáo. Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện quản lý nội dung quảng cáo bằng hình thức hậu kiểm
  • Diện tích bề mặt xe tải được thực hiện quảng cáo 50% diện tích 2 bên thùng xe tải

Trân trọng!