Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu máy gắp thú

Câu hỏi:

Kính gửi sở Văn hóa và thể thao.
Bên công ty tôi dự định nhập khẩu máy gắp thú nhồi bông. Qua thời gian tìm hiểu tôi gặp vấn đề sau: Hàng của chúng tôi không thuộc diện máy trò chơi điện tử có trả thưởng dùng trong sòng bạc theo như quy định của Nghị định số 86/2013/NĐ-CP và nghị định 187/2013/NĐ-CP. Vậy tôi hỏi loại máy này có cần xin giấy phép của sở văn hóa thể thao du lịch hay không, và thủ tục cần những gì. Tôi xin chân thành cảm ơn

Được hỏi bởi Vũ Mạnh Cường
Trả lời:

Trình tự thực hiện:

– Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết hoặc Thương nhân gửi hồ sơ qua đường Bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội .

– Sở Văn hóa và Thể thao  tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo lịch hẹn hoặc theo quy định về thời hạn giải quyết  hồ sơ (nếu qua đường Bưu điện).

– Văn bản chấp thuận nhập khẩu của Sở Văn hóa và Thể thao là căn cứ để Thương nhân làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan.

Đối với trường hợp văn hóa phẩm nhập khẩu có văn bản chấp thuận, kèm Danh mục máy nhập khẩu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: tiếp nhận hồ sơ theo mục b dưới đây “Thẩm đinh nội dung và dán tem lưu hành cho sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu”.

Thẩm định nội dung và dán tem lưu hành cho sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu (sau khi thương nhân được cơ quan hải quan cho tạm giải phóng hàng):

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, số 47 phố Hàng Dầu, Hoàn Kiếm.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Trả lời hồ sơ của Thương nhân đề nghị xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu:

*Thành phần hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị nhập khẩu sản phẩm (theo mẫu).

– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các loại giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý có giá trị tương đương khác (nếu có).

– Bản mô tả nội dung, hình ảnh, cách thức vận hành/sử dụng, chủng loại, số lượng, tính năng của từng loại hàng hóa và các thông tin liên quan khác đến sản phẩm nhập khẩu (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thẩm định nội dung và dán tem lưu hành cho sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu:

*Thành phần hồ sơ gồm:

     – Công văn đề nghị thẩm định nội dung, dán tem lưu hành cho sản phẩm nhập khẩu (nếu đề nghị thẩm định tại kho hàng hoặc nơi kinh doanh cần ghi rõ địa chỉ).

Ghi chú: Đối với trường hợp văn hóa phẩm nhập khẩu có văn bản chấp thuận, kèm danh mục máy nhập khẩu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: Thương nhân gửi Công văn đề nghị thẩm định nội dung dán tem lưu hành cho sản phẩm nhập khẩu gửi kèm bản sao Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kèm danh sách (nếu đề nghị thẩm định tại kho hàng hoặc nơi kinh doanh cần ghi rõ địa chỉ).

– Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu kèm theo Tờ khai hải quan (bản sao không cần chứng thực)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết:

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Sở Văn hóa  và Thể thao Hà Nội có văn bản thông báo để đề nghị Thương nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

– 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa  và Thể thao Hà Nội có văn bản trả lời kết quả chấp nhận hoặc từ chối đề nghị nhập khẩu của Thương nhân và nêu rõ lý do.