Lĩnh vực văn hóa

Tiêu đềNgày đăng
Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập09/12/2019
Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể tại địa phương09/12/2019
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích09/12/2019
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật09/12/2019
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật09/12/2019
cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia09/12/2019
Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia09/12/2019
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật09/12/2019
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích09/12/2019
Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích09/12/2019
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích09/12/2019
Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn quảng cáo09/12/2019
Giấy phép phổ biến phim09/12/2019
Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam09/12/2019
Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm09/12/2019