Lĩnh vực văn hóa

Tiêu đềNgày đăng
Thủ tục Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-1920/12/2021
Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu09/12/2021
Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu09/12/2021
Thủ tục Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu09/12/2021
Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)09/12/2021
Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)09/12/2021
Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài (công lập)09/05/2021
Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể tại địa phương09/12/2019
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích09/12/2019
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật09/12/2019
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật09/12/2019
cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia09/12/2019
Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia09/12/2019
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật09/12/2019
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích09/12/2019