Văn bản: 05/2020/TT-BKHĐT

Số ký hiệu05/2020/TT-BKHĐT
Ngày văn bản30/06/2020
Ngày ban hành30/06/2020
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 05-bkhdt.signed
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia