Văn bản: 06/CT-UBND

Số ký hiệu06/CT-UBND
Ngày văn bản25/03/2022
Ngày ban hành25/03/2022
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm 2022_03_26_1648277203_ctub-06-2022_signed
Trích yếu nội dungChỉ thị về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31