Văn bản: 10/2019/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu10/2019/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản10/10/2019
Ngày ban hành10/10/2019
Tệp đính kèm tt 10-1571044260319
Trích yếu nội dungQuy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật