Văn bản: 10/NQ-HĐND

Số ký hiệu10/NQ-HĐND
Ngày văn bản07/07/2020
Ngày ban hành07/07/2020
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố HN
Tệp đính kèm NQ_10_2020
Trích yếu nội dungNghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội