Văn bản: 255/NTBD-QLBD&BGAGH

Số ký hiệu255/NTBD-QLBD&BGAGH
Ngày văn bản07/06/2021
Ngày ban hành07/06/2021
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm CV 5333 255 NTBD-QLBD&BGAGH_1-pages-2-3
Trích yếu nội dungThực thi hiệu lực, hiệu quả Nghị định số 144/2020/NĐ-CP