Văn bản: 167/2017/NĐ-CP

Số ký hiệu 167/2017/NĐ-CP
Ngày văn bản 31/12/2017
Ngày ban hành 31/12/2017
Tệp đính kèm 2018_383 + 384_167-2017-NĐ-CP.
Trích yếu nội dung Quy định việc sắp xếp lại tài sản công