Văn bản: 1992/QĐ-TTg

Số ký hiệu 1992/QĐ-TTg
Ngày văn bản 11/12/2017
Ngày ban hành 11/11/2017
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 1992.signed
Trích yếu nội dung Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.