Văn bản: 2006/STTT-CNTT

Số ký hiệu2006/STTT-CNTT
Ngày văn bản07/08/2020
Ngày ban hành07/08/2020
Tệp đính kèm CV 5848 2006 STTTT-CNTT_1-pages-2-6
Trích yếu nội dungHướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19