Văn bản: 2437/BTP-PBGDPL

Số ký hiệu 2437/BTP-PBGDPL
Ngày văn bản 04/07/2018
Ngày ban hành 04/07/2018
Tệp đính kèm 2437
Trích yếu nội dung hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV