Văn bản: 2628/SVHTT-KHTC

Số ký hiệu 2628/SVHTT-KHTC
Ngày văn bản 18/07/2023
Ngày ban hành 18/07/2023
Người ký duyệt GĐ Đỗ Đình Hồng
Tệp đính kèm CV 2628 SVHTT-KHTC_1_signed
Trích yếu nội dung đăng tải Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố trên cổng thông tin điện tử