Văn bản: 31/BC-SVHTT

Số ký hiệu31/BC-SVHTT
Ngày văn bản25/01/2019
Ngày ban hành25/01/2019
Người ký duyệtTô Văn Động
Tệp đính kèm CV 31 BC-SVHTT_1_signed
Trích yếu nội dungKết quả công tác văn hóa và thể thao tháng 01/2019