Văn bản: 3978/QĐ-BVHTTDL

Số ký hiệu3978/QĐ-BVHTTDL
Ngày văn bản21/12/2020
Ngày ban hành21/12/2020
Người ký duyệtNguyễn Ngọc Thiện
Tệp đính kèm CV 87 3978 QĐ-BVHTTDL_1
Trích yếu nội dungQĐ Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch