Văn bản: 40/2021/NĐ-CP

Số ký hiệu40/2021/NĐ-CP
Ngày văn bản30/03/2021
Ngày ban hành30/06/2022
Tệp đính kèm 40.signed_01
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"