Văn bản: 7314/QĐ-UBND

Số ký hiệu7314/QĐ-UBND
Ngày văn bản26/12/2019
Ngày ban hành26/12/2019
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm QD-7314-2019
Trích yếu nội dungVề việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020