Văn bản: 850/QĐ-SVHTT

Số ký hiệu850/QĐ-SVHTT
Ngày văn bản08/09/2023
Ngày ban hành08/09/2023
Tệp đính kèm QĐ Thể lệ thi thơ Hát nói Ca trù
Trích yếu nội dungVề việc ban hành thể lệ cuộc thi sáng tác lời thơ mới cho các thể cách Hát nói trong Ca trù trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023