Văn bản: 850/QĐ-SVHTT

Số ký hiệu 850/QĐ-SVHTT
Ngày văn bản 08/09/2023
Ngày ban hành 08/09/2023
Tệp đính kèm QĐ Thể lệ thi thơ Hát nói Ca trù
Trích yếu nội dung Về việc ban hành thể lệ cuộc thi sáng tác lời thơ mới cho các thể cách Hát nói trong Ca trù trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023