Văn bản: Công bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thế đã được Hội đồng thẩm định Thành phố Hà Nội xét chọn

Số ký hiệuCông bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thế đã được Hội đồng thẩm định Thành phố Hà Nội xét chọn
Ngày văn bản27/08/2020
Ngày ban hành27/08/2020
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa và Thể Thao
Tệp đính kèm dang bao
Trích yếu nội dungCông bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thế đã được Hội đồng thẩm định Thành phố Hà Nội xét chọn