Văn bản: Danh sách các cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội đề nghị xét danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ ba – năm 2021

Số ký hiệuDanh sách các cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội đề nghị xét danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ ba – năm 2021
Ngày văn bản16/07/2020
Ngày ban hành16/07/2020
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa và Thể Thao
Tệp đính kèm CV 1838 SVHTT-QLDS_1.signed
Trích yếu nội dungDanh sách các cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội đề nghị xét danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021