Điện ảnh

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ 19 đến 25/1/2018

-

Xin giới thiệu Lịch chiếu phim tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng 19, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 19 đến 25/1/2018 để bạn đọc tham khảo.

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ 19 đến 25/1/2018

Điện thoại phòng vé: 024.39393474

Theo Trung tâm văn hóa Kim Đồng

Trả lời