Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm màn hình Led năm 2018 của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *