Thông báo

Thành lập tổ thư ký giúp việc Hội đồng tuyển dụng xét tuyển đặc cách viên chức đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao vào làm việc tại các đơn vị sư nghiệp trực thuộc Sở VHTT Hà Nội năm 2017

1476-QĐ_1