Thông báo

Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch viên chức kỳ xét tuyển đặc cách viên chức đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT Hà Nội năm 2017

167-TB_1