Thông báo

Thông báo triệu tập dự buổi hướng dẫn ôn tập, đăng ký năng khiếu đối với thí sinh xét tuyển đặc cách viên chức đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT Hà Nội năm 2017

161-TB-SVHTT_1 62-TB_1 162-TB_1