Thông báo

Thông báo về việc Gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi sáng tác Biểu trưng tỉnh Bình Định

Thời gian nhận tác phẩm: đến hết ngày 15/7/2018 (Chi tiết tại văn bản đính kèm)

Văn bản đính kèm:

Tải về