Tin ngành

Từng bước xác lập bộ chỉ số đóng góp của văn hóa trong quá trình phát triển đất nước

Đó là một trong 7 nhiệm vụ ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2021 nhằm khẳng định vị trí của ngành trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Sáng 14/7, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới các Sở VHTTDL, Sở VH&TT, Sở VHTTTT&DL, Sở DL tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: toquoc.vn.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt đã báo cáo những kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, du lịch tiếp tục chịu sự ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Nhiều địa phương phải tạm thời đóng cửa di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; hủy hoặc tạm dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim… đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tuyên truyền quảng bá văn hóa, gây thất thu lớn cho ngân sách các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng người dân.

Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt, các giải thi đấu, các hoạt động thể dục thể thao liên tục bị hủy hoặc lùi thời hạn tổ chức, gây khó khăn cho công tác điều hành. Các đội tuyển thể thao hầu như không có cơ hội tập huấn, thi đấu cọ xát tại nước ngoài, ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn của VĐV, cũng như chỉ tiêu số lượng vận động viên đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: baovanhoa.vn

Để khắc phục những khó khăn do đại dịch gây ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, ngành văn hóa cần đặt nhiệm vụ trọng tâm là chuyển đổi số. Cụ thể, hoàn thiện 3 đề án: Số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Xây dựng bản đồ số, quản lý, liên kết dữ liệu di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Triển khai thực hiện chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã nêu lên các nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó là khẩn trương trình Thủ tướng phê duyệt Chiến lược văn hóa, Chương trình hành động phát triển du lịch trong 5 năm tới; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về Công tác Thể dục Thể thao, Đề xuất Trung ương ban hành Chỉ thị mới và xây dựng Chiến lược Thể thao. Gắn với đó là ban hành một số nghị định để quản lý nhà nước, một số Thông tư trong chức năng, thẩm quyền của Bộ, làm tốt hơn nữa vai trò quản lý.
Thứ hai, phải chọn việc, chọn lĩnh vực mang tính dẫn dắt trong các lĩnh vực VHTTDL. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng phải làm rõ nội hàm về hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị con người Việt Nam, nội hàm văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phải luận giải đúng, đủ, từng bước bổ sung, để nâng cao nhận thức cho tất cả các cấp, các ngành, để từ đó hiểu đúng văn hóa, thực hành văn hóa đúng, không chệch hướng.
Thứ ba, đặt hàng, làm rõ để từng bước xác lập bộ chỉ số đóng góp của văn hóa trong quá trình phát triển. Chỉ khi lượng hóa được công việc của mình bằng chỉ số này thì mới khẳng định được vị trí của ngành.
Thứ tư, phải xây dựng các kịch bản, đề án, gói kích cầu để thực hiện phát triển du lịch trong thời gian tới. Hiện nay, du lịch đối mặt với dịch bệnh phải cơ cấu lại thị trường du lịch, chú ý nhiều hơn đến thị trường nội địa, từng bước thí điểm mở cửa thị trường quốc tế. Số hóa trong du lịch phải được thực hiện nhanh nhất, quyết liệt nhất.
Thứ năm, phát triển thể thao theo hướng 1 trọng tâm, ba đề án, 2 đột phá.
Thứ sáu, văn hóa liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều bộ ngành, phải chủ động phối hợp. Phải chọn việc, chọn điểm, chọn phương pháp trọng tâm.
Thứ bảy, tập trung xây dựng sức mạnh trong nội ngành mà sức mạnh chính là con người từ trung ương, đến xã phường, thị trấn. Luôn luôn đồng hành, tạo những véc tơ cùng chiều cổ vũ, động viên, khích lệ, phát hiện nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng.

PV (T/h)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *