Văn bản: 03/2019/TT-BNV

Số ký hiệu03/2019/TT-BNV
Ngày văn bản14/05/2019
Ngày ban hành01/07/2019
Tệp đính kèm 03-BNV.signed
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập