Văn bản: 06/NQ-HĐND

Số ký hiệu 06/NQ-HĐND
Ngày văn bản 05/07/2018
Ngày ban hành 05/07/2018
Tệp đính kèm NQ06HDND
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội