Văn bản: 07/2021/TT-TTCP

Số ký hiệu07/2021/TT-TTCP
Ngày văn bản01/10/2021
Ngày ban hành01/10/2021
Tệp đính kèm 07.signed
Trích yếu nội dungQuy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng