Văn bản: 526 – CV/BTGTU

Số ký hiệu526 – CV/BTGTU
Ngày văn bản29/09/2021
Ngày ban hành29/09/2021
Người ký duyệtPhó TB Đinh Thị Lan Duyên
Tệp đính kèm CV 526 CV – BTGTU
Trích yếu nội dungTriển khai App Mobile Thông tin tuyên giáo