Văn bản: 09/QĐ-HĐTD

Số ký hiệu 09/QĐ-HĐTD
Ngày văn bản 02/08/2023
Ngày ban hành 02/08/2023
Người ký duyệt Đào Thị Huệ-Phó TB, CT HĐTD
Tệp đính kèm 09.QD.HDTD
Trích yếu nội dung Ban hành Nội quy thi viết Vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BQL di tích Nhà tù Hỏa Lò 2023