Văn bản: 1455/QĐ-SVHTT

Số ký hiệu 1455/QĐ-SVHTT
Ngày văn bản 23/12/2022
Ngày ban hành 26/12/2022
Người ký duyệt GĐ Đỗ Đình Hồng
Tệp đính kèm QD 1455 QĐ-SVHTT 23.12.22 uy quyen 14 TTHC cap huyen
Trích yếu nội dung Về việc ủy quyền cho ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thể thao, gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa và thể thao