Văn bản: 1163/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu1163/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản02/04/2021
Ngày ban hành02/04/2021
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm kh1163-1617681659640
Trích yếu nội dungBan hành Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045