Văn bản: 1157/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu1157/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản02/04/2021
Ngày ban hành02/04/2021
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm qđ1157-1617681329321
Trích yếu nội dungBan hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030