Văn bản: 120/KH-UBND

Số ký hiệu120/KH-UBND
Ngày văn bản13/05/2021
Ngày ban hành13/05/2021
Tệp đính kèm khub-120-2021-01_signed
Trích yếu nội dungV/v triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của thành phố Hà Nội.