Văn bản: 123/2020/NĐ-CP

Số ký hiệu123/2020/NĐ-CP
Ngày văn bản19/10/2020
Ngày ban hành19/10/2020
Tệp đính kèm 123.signed_01
Trích yếu nội dungQuy định về hóa đơn, chứng từ