Văn bản: 126/2020/NĐ-CP

Số ký hiệu126/2020/NĐ-CP
Ngày văn bản19/10/2021
Ngày ban hành19/10/2020
Tệp đính kèm 126.signed
Trích yếu nội dungQuy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế