Văn bản: 1305/QĐ-UBND

Số ký hiệu 1305/QĐ-UBND
Ngày văn bản 21/03/2019
Ngày ban hành 21/03/2019
Người ký duyệt Chủ tịch UBND TP
Tệp đính kèm 1305 TP khen ĐHTT 8
Trích yếu nội dung Khen thưởng thành tích trong công tác phục vụ Đại Hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - Hà Nội 2018