Văn bản: 683/QĐ-BVHTTDL

Số ký hiệu 683/QĐ-BVHTTDL
Ngày văn bản 28/02/2019
Ngày ban hành 28/02/2019
Tệp đính kèm 683 QĐ Bộ khen DH 8
Trích yếu nội dung Tặng Bằng khen cho cá nhân đã có thành tích trong công tác tổ chức và điều hành tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ III, Hà Nội 2018