Văn bản: 131/2022/NĐ-CP

Số ký hiệu131/2022/NĐ-CP
Ngày văn bản31/12/2022
Ngày ban hành31/12/2022
Tệp đính kèm 131-nd.signed
Trích yếu nội dungQuy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh