Văn bản: 131/2022/NĐ-CP

Số ký hiệu 131/2022/NĐ-CP
Ngày văn bản 31/12/2022
Ngày ban hành 31/12/2022
Tệp đính kèm 131-nd.signed
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh