Văn bản: 136/2020/NĐ-CP

Số ký hiệu136/2020/NĐ-CP
Ngày văn bản24/11/2020
Ngày ban hành24/11/2020
Tệp đính kèm 136.signed
Trích yếu nội dungQuy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy