Văn bản: 144/2020/NĐ-CP

Số ký hiệu144/2020/NĐ-CP
Ngày văn bản14/12/2020
Ngày ban hành14/12/2020
Tệp đính kèm 144.signed
Trích yếu nội dungQuy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn